دکل دوربین مداربسته

دکل های دوربین مدار بسته تجهیزاتی می باشند که برای نصب دوربین مدار بسته در جهت افزایش بُرد دید دوربین مدار بسته و کاهش دسترسی غیرمجاز و همچنین ایجاد زاویه دید مناسب کاربرد دارند و بسته به نوع نیاز و هزینه و محل نصب آن می تواند از جنس آهن با روکش گالوانیزه و یا بدون روکش و یا حتی در شرایط خاصی…

دکل دوربین ترافیکی

دکل دوربین ترافیکی

پایه و دکل دوربین مداربسته از مهم ترین اجزا برای افزایش ارتفاع دوربین مداربسته است. به وسیله پایه دکل دوربین ترافیکی سطح وسیع تری را فیلمبرداری کنید. پایه و دکل دوربین مداربسته از وسایلی هستند که برای افزایش برد دید دوربین مداربسته استفاده می شوند. گاها ما نیاز داریم که سطح وسیع تری را توسط دوربین مدار بسته فیلم برداری یا…

دکل دوربین اسپید دام

دکل دوربین اسپید دام

دکل دوربین اسپید دام از نوع منوپل (تک پایه) بوده و برای نصب دوربین مدار بسته در جهت افزایش بُرد دید دوربین و کاهش دسترسی غیرمجاز و همچنین ایجاد زاویه دید مناسب کاربرد دارند و با توجه به فضای کمی که اشغال می‌ کنند مد نظر قرار گرفته و در محیط‌ های شهری که زمین از…