دکل دوربین ترافیکی

دکل دوربین ترافیکی

پایه و دکل دوربین مداربسته از مهم ترین اجزا برای افزایش ارتفاع دوربین مداربسته است. به وسیله پایه دکل دوربین ترافیکی سطح وسیع تری را فیلمبرداری کنید. پایه و دکل دوربین مداربسته از وسایلی هستند که برای افزایش برد دید دوربین مداربسته استفاده می شوند. گاها ما نیاز داریم که سطح وسیع تری را توسط دوربین مدار بسته فیلم برداری یا…