دکل روشنایی استادیومی

 برج استادیومی (پرده ای) | پایه تلسکوپی| دکل روشنایی|برج روشنایی |تولید کننده برج روشنایی برج روشنایی استادیومی برای تامین روشنایی استاندارد زمین های ورزشی , استادیوم ها ,میادین ورزشی با ارتفاع مختلف توسط شرکت نورسازان پارسه طراحی و تولید می گردد. برج های استادیومی نیز در دو نوع ثابت و متحرک ساخته میشود . کاربرد…