دکل مهاری

دکل مهاری

دکل های مهاری زیر مجموعه ای از دکل های مخابراتی می باشد که در ساخت و نصب دکل های مهاری برای رعایت استاندارها و اصول مهندسی برای استفاده در شبکه های رادیویی ، نصب بی سیم و راه اندازی ارتباطات شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. دکل مهاری به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه…