دکل خود ایستا

دکل خود ایستا

دکل خود ایستا از جمله دکل های مخابراتی می باشد که در دو مدل دکل خود ایستا سه پایه ( دکل خود ایستا سه پایه لوله نبشی و دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی ) و دکل خود ایستا چهار پایه ( دکل خود ایستا 4 پایه ) بوده است که با شیب و اندازه…