متعلقات دکل

متعلقات دکل های مهاری از اجزای تشکیل دهنده دکل مهاری می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-      گوشواره: افزایش خم سیم های مهاری، سبب بیشتر شدن طول عمر سیم مهار، جلوگیری از ورود خسارت به سیم مهار در موقعیت وصل شدن سیم مهار و عدم اتصال آن به انکر راد به صورت مستقیم. ۲-      کرپی: سیم مهار به…

دکل مهاری

دکل مهاری

دکل های مهاری زیر مجموعه ای از دکل های مخابراتی می باشد که در ساخت و نصب دکل های مهاری برای رعایت استاندارها و اصول مهندسی برای استفاده در شبکه های رادیویی ، نصب بی سیم و راه اندازی ارتباطات شبکه های کامپیوتری مورد استفاده قرار می گیرد. دکل مهاری به وسیله سیم مهار به زمین یا تکیه…