متعلقات دکل

متعلقات دکل های مهاری از اجزای تشکیل دهنده دکل مهاری می توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-      گوشواره: افزایش خم سیم های مهاری، سبب بیشتر شدن طول عمر سیم مهار، جلوگیری از ورود خسارت به سیم مهار در موقعیت وصل شدن سیم مهار و عدم اتصال آن به انکر راد به صورت مستقیم. ۲-      کرپی: سیم مهار به…

دکل خود ایستا

دکل خود ایستا

دکل خود ایستا از جمله دکل های مخابراتی می باشد که در دو مدل دکل خود ایستا سه پایه ( دکل خود ایستا سه پایه لوله نبشی و دکل خود ایستا سه پایه تمام نبشی ) و دکل خود ایستا چهار پایه ( دکل خود ایستا 4 پایه ) بوده است که با شیب و اندازه…